Main menu

Finn NRR kurs

NRRs kurs består av kursbok, e-læring og praktisk kursdel, instruktøren vil gi deg all nødvendig informasjon. Vennligst sjekk at du velger rett kurstype.

Grunnkurs HHLR Botiltak Torstrand, høsten 2021 (0900-1200)

Dato/Tid: 26.10.2021 0900-1200
Adresse: Borgejordet 23
Kurssted: AoK, møterom Venus
Ledige plasser: -3
Informasjon

Grunnkurs HHLR Botiltak Torstrand, høsten 2021 (1200-1500)

Dato/Tid: 26.10.2021 1200-1500
Adresse: Borgejordet 23
Kurssted: AoK, møterom Venus (i kjelleren)
Ledige plasser: -3
Informasjon

HHLR Kirurgisk klinikk

Dato/Tid: 26.10.2021 07.30-15.00
Adresse: Prinsesse Kristinas gate
Kurssted: St Olavs hospital
Ledige plasser: 0
Informasjon

AHLR FIA STORD

Dato/Tid: 26.10.2021 08-12.30
Adresse: Tysevegen
Kurssted: Stord
Ledige plasser: 2
Informasjon

Boak RAKKESTAD

Dato/Tid: 26.10.2021 12-15
Adresse: Skogveien 9
Kurssted: Familiesenteret
Ledige plasser: 0
Informasjon Kurs for ansatte

Boak RAKKESTAD

Dato/Tid: 26.10.2021 08-11
Adresse: Skogveien 9
Kurssted: Familiesenteret
Ledige plasser: 0
Informasjon Kurs for ansatte

HHLR Grunnkurs

Dato/Tid: 26.10.2021 09:00-11:00
Adresse: STHF Porsgrunn
Kurssted: Gymsal Bygg 91
Ledige plasser: 2
Informasjon Internt kurs

HHLR Grunnkurs

Dato/Tid: 26.10.2021 12:30-14:30
Adresse: STHF Porsgrunn
Kurssted: Gymsal Bygg 91
Ledige plasser: 0
Informasjon Internt kurs

AHLR Ovlo

Dato/Tid: 26.10.2021 0900-1300
Adresse: sykehusbakken
Kurssted: Treningsal
Ledige plasser: 6
Informasjon scenariotrening

HHLR for prest, ergo- og fysioterapi NLSH Bodø Sentrum

Dato/Tid: 27.10.2021 08:30
Adresse: Parkveien 95
Kurssted: HLR rom Sentrum S0
Ledige plasser: 0
Informasjon Kurs for ergoterapeuter, fysioterapeuter og prester ved KSF. NLSH Bodø

GHLR kurs

Dato/Tid: 27.10.2021 Kl.09- 10.30
Adresse: Diakonveien 12
Kurssted: Diakonhjemmet Sykehus
Ledige plasser: 6
Informasjon Lukket kurs for ansatte

GHLR kurs

Dato/Tid: 27.10.2021 Kl.11.30
Adresse: Diakonveien 12
Kurssted: Diakonhjemmet Sykehus
Ledige plasser: 6
Informasjon Lukket kurs for ansate

GHLR kurs

Dato/Tid: 27.10.2021 Kl. 13-14.30
Adresse: Diakonveien 12
Kurssted: Diakonhjemmet Sykehus
Ledige plasser: 6
Informasjon Lukket kurs for ansatte

Ortopedisk pol. og seng onsdag 1

Dato/Tid: 27.10.2021 0815 - 1100
Adresse: UNN-Tromsø
Kurssted: UNN-Tromsø
Ledige plasser: 1
Informasjon HHLR

Ortopedisk pol. og seng onsdag 2

Dato/Tid: 27.10.2021 1200 - 1430
Adresse: UNN-Tromsø
Kurssted: UNN-Tromsø
Ledige plasser: 1
Informasjon HHLR

DHLR omsorgsboliger 10 Alta

Dato/Tid: 27.10.2021 08.30-12.00
Adresse: Alta omsorgssenter
Kurssted: Kantina
Ledige plasser: 12
Informasjon DHLR kurs for omsorgsboligene på Alta omsorgssenter

DHLR omsorgsboliger 11 Alta

Dato/Tid: 27.10.2021 12.30-16.00
Adresse: Alta omsorgssenter
Kurssted: Kantina
Ledige plasser: 10
Informasjon DHLR kurs for omsorgsboligene på Alta omsorgssenter

Nyfødt resuscitering kurs 1

Dato/Tid: 27.10.2021 09.30 - 11.30
Adresse: St.olavsgate 70, 9406 Harstad
Kurssted: Asfyksirom 6. Etg Føden
Ledige plasser: 6
Informasjon 2 t obligatorisk praktisk kurs med grunnleggende resuscitering av nyfødte. E læring må gjøres i forkant av kurset

Nyfødt resuscitering kurs 2

Dato/Tid: 27.10.2021 12.30 - 14.30
Adresse: St Olavsgate 70, 9406 Harstad
Kurssted: Asfyksirommet 6. Etg Føden
Ledige plasser: 9
Informasjon 2 t obligatorisk praktisk kurs i grunnleggende resuscitering av nyfødte. E læring må gjøres i forkant av kurset!

HHLR kurs kl 8-11-Dagkirurgen Tromsø

Dato/Tid: 27.10.2021 08.00-11.00
Adresse: Tromsø, Dagkirurgi UNN A7
Kurssted: Dagkirurgi
Ledige plasser: 0
Informasjon HHLR repetisjonskurs