Main menu

"Til alle instruktører og hovedinstruktører NRR

NRR er i en prosess med å utvide sitt sekretariat med frivillige kursassistenter. Engasjementet vil primært være å støtte opp under arbeidet NRR-instruktører gjør ved å hjelpe til med support på Kursportalen og Instruktørportalen. Det vil legges opp til rotasjon på ukebasis hvor man har ansvar for å avklare henvendelser til NRR (antatt hver 4.-6.uke, avhengig av antall engasjerte). Arbeidet kan i stor grad gjøres fra egen datamaskin. God kjennskap til NRR sine kurskonsepter er en fordel. Man vil også etter interesse og kompetanse bli involvert i kursutvikling for NRR. Vi er også i en prosess med økt samhandling mot offentlige, private og frivillige organisasjoner ift. implementering av kunnskap i HLR og akuttmedisin, og er man også interessert i å bidra i slikt arbeid er dette et godt sted å begynne. Arbeidet er i utgangspunktet frivillig, men økonomisk kompensasjon kan bli aktuelt etter nærmere avtale dersom ansvarsområdet utvides.

Link til utlysning: Klikk her